Urząd gminy

Urząd gminy Chcąc otworzyć działalność gospodarczą pierwsze kroki należy skierować do Urzędu Gminy, na której terenie zarejestrowana będzie firma. Spowodowane jest to głównie tym, że po rozpoczęciu działalności to gmina będzie otrzymywała część naszych podatków, a poza tym to właśnie ten urząd będzie odpowiedzialny za wprowadzanie zmian do informacji o przedsiębiorstwie. W Urzędzie Gminy należy złożyć stosowny wniosek, który będzie zawierał poza danymi personalnymi właściciela firmy także takie informacje jak adres, pod którym będzie znajdowała się siedziba firmy i planowaną datę rozpoczęcia działalności. Ze względu an drogę, jaką musi przeje nasz wniosek będzie to mniej więcej cztery do ośmiu tygodni po dacie złożenia wniosku. Ważną jego częścią jest też podanie kodowego oznaczenia zakresu działalności. Listę dostępnych rodzajów działalności można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Co ważne, w tym momencie możemy podać zakres szerszy niż początkowo planujemy wprowadzić, a to pozwoli nam na uniknięcie przechodzenia dodatkowych procedur i ponoszenia związanych z nimi opłat, jeśli w przyszłości firma rozszerzy swoją działalność na wskazane obszary.