Praca dorywcza

Praca dorywcza Jedna praca już nie wystarcza. Pamiętam, choć bardzo źle z powodu dalekiego wycinaka czasu mego życia, iż mój dziadek miał więcej niż jedno źródło utrzymania. Był kolejarzem, oprócz tego uprawiał mały kawałek ziemi, hodował zwierzęta, zimą chodził pracować do lasu. Nie wiem, w jaki sposób to wszystko godził. Dzisiejsze czasy od młodych ludzi wymagają więcej, niż jednej pracy. Wiadomo jak dzisiaj jest z pracą, zawsze można łatwo ja stracić. Mam kolegę, który ma kolegę, który jest zatrudniony w czterech pracach. Otóż jest nauczycielem historii, pracuje przy funduszach europejskich, dorabia sobie pracując raz w tygodniu w biurze poselskim i dodatkowo jest sędzią piłkarskim. Chłopak jakoś godzi swoje prace. Wielu ludzi znajduje, lub poszukuje pracy dorywczej. Ma ona za zadanie dostarczyć dodatkowych funduszy. Nie jest to podstawowe źródło utrzymania, lecz ma charakter dodatkowego zajęcia. Dochody z kilu równoległych źródeł są bezpieczne. Powodują, iż nie musimy martwić się stratą pracy i brakami w funduszach na aktualne wydatki.