Zakładanie firmy

Zakładanie firmy Choć często mówi się, że założenie firmy w Polsce jest koszmarem to w rzeczywistości większość problemów stwarzają sobie sami przedsiębiorcy. Owszem, sporo można by zrobić, żeby cała procedurę uprościć, bo obecna jej forma osobę, która pierwszy raz otwiera działalność gospodarczą może nieco przerosnąć. Ważne jest, aby w razie wątpliwości prosić o pomoc a nie robić tak, jak wydaje się być dobrze. To kwestia jasnych przepisów i wymagań, a nie tego, co się komu wydaje. Na początku przydatna może okazać się również pomoc biura rachunkowego, które już od samego początku mogłoby patronować naszym finansom, zwłaszcza, że największe problemy rodzą się w kontaktach z urzędem skarbowym. Zanim jednak dotrzemy tak daleko to najpierw musimy odwiedzić urząd gminy i GUS. Potem dopiero udać się należy do właściwego dla lokalizacji firmy Urzędu Skarbowego a następnie zostanie już tylko bank i Zakład Ubezpieczeń społecznych. Pięć obowiązkowych kroków to nie jest specjalnie długa droga, jak na zakładanie firmy. Cała procedura nie powinna zająć więcej niż sześć do ośmiu tygodni, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Czasami trzeba uzyskać również jakieś dodatkowe pozwolenia i warto dowiedzieć się o tym zanim zacznie się cokolwiek robić.

Urząd gminy

Urząd gminy Chcąc otworzyć działalność gospodarczą pierwsze kroki należy skierować do Urzędu Gminy, na której terenie zarejestrowana będzie firma. Spowodowane jest to głównie tym, że po rozpoczęciu działalności to gmina będzie otrzymywała część naszych podatków, a poza tym to właśnie ten urząd będzie odpowiedzialny za wprowadzanie zmian do informacji o przedsiębiorstwie. W Urzędzie Gminy należy złożyć stosowny wniosek, który będzie zawierał poza danymi personalnymi właściciela firmy także takie informacje jak adres, pod którym będzie znajdowała się siedziba firmy i planowaną datę rozpoczęcia działalności. Ze względu an drogę, jaką musi przeje nasz wniosek będzie to mniej więcej cztery do ośmiu tygodni po dacie złożenia wniosku. Ważną jego częścią jest też podanie kodowego oznaczenia zakresu działalności. Listę dostępnych rodzajów działalności można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Co ważne, w tym momencie możemy podać zakres szerszy niż początkowo planujemy wprowadzić, a to pozwoli nam na uniknięcie przechodzenia dodatkowych procedur i ponoszenia związanych z nimi opłat, jeśli w przyszłości firma rozszerzy swoją działalność na wskazane obszary.