Wypowiedzenie umowy kredytowej

Wypowiedzenie umowy kredytowej Każdy z nas marzy o własnym domu lub mieszkaniu. Często sami nie jesteśmy w stanie odłożyć na tak dużą inwestycje wówczas z pomocą przychodzą nam banki. Samo wzięcie kredytu nie jest jednak prostą sprawą. Instancja, jaką jest bank musi mieć pewność, że jesteśmy w stanie spłacać zaciągniętą pożyczkę. Nawet, jeśli uda się nam uzyskać pieniądze z banku nie oznacza to, że ich nie utracimy. Bank ma prawo rozwiązać umowę o kredyt, najczęściej ma to miejsce, kiedy kredytobiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i nie płaci raty na czas. Kiedy dojdzie do takiej sytuacji bank natychmiast reaguje, początkowo wzywa do zapłaty należności, jeśli nie zostanie ona uiszczona wówczas może odwiedzić nas komornik. W najtrudniejszym wypadku bank może wezwać do spłaty reszty kredytu, kiedy kredytobiorca nie ma gotówki lub innego zastawu może nawet stracić nieruchomość, na którą zaciągał kredyt. Wypowiedzenie umowy kredytowej zdarza się jednak stosunkowo rzadko. Kredytobiorcy sumiennie pilnują terminów spłat kredytu, aby bank nie miał do nich żadnych podstaw roszczeniowych.