Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Lepiej późno niż wcale. Tym przysłowiem można najtrafniej oddać to, że ZUS po wielu latach od reformy zaczyna działaś sprawnie. Nie oznacza to niestety jeszcze, że stał się przyjacielem przedsiębiorców.  Prowadząc działalność gospodarczą musimy odprowadzać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki emerytalną, wypadkową, zdrowotną oraz na rzecz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych. Do tego jest też kilka składek opcjonalnych, ale i tak nie cieszą się one dużym powodzeniem. Na wizytę w ZUS-ie mamy tydzień od rozpoczęcia działalności. W tym czasie trzeba złożyć tam kilka dokumentów, z których zawsze wymagane to zgłoszenie płatnika składek i zgłoszenie osoby ubezpieczonej. W praktyce wiele danych z obu formularzy się pokrywa, ale rozłączenie ich w przypadku osoby prowadzącej działalność zasadniczo nieco skraca czas bratania się z tą powszechnie nie lubianą instytucją. Choć powiedzmy sobie szczerze, ZUS po reformie jest dosyć dostępną instytucją i w razie problemów z wypełnieniem wniosków zawsze znajdzie się ktoś, kto chętnie wytłumaczy ich wszystkie zawiłości, co zdecydowanie ułatwia wykonanie ostatniego kroku, na drodze do tego, aby stać się rzeczywistym właścicielem swojego przedsiębiorstwa.